Styrelse

Har du frågor eller förslag som rör klubben är du välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen.

2017 års styrelse

Ordförande: Mattias Karlsson

Vice ordförande: Richard Lövstrand

Sekreterare: Mattias Lenhult

Kassör: Karin Hernborg

Revisor: Roger Strömberg

Ledamöter: Mattias Lenhult, Tobias Johansson, Anders Nordlander, Niclas Jeraeus,

Suppleanter: Pierre Rundqvist, Tobias Gustafsson